Σταθμός αδειάσματος Octabins

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές
σταθμός αδειάσματος octabin

σταθμός αδειάσματος octabin

Video

Σταθμός Αδειάσματος Octabins  / Octabins Unloader

 

Ο σταθμός αδειάσματος Octabins είναι παρόμοιος με τον σταθμό αδειάσματος Big-Bag.. Με τον όρο Octabins, εννοούμε τα οκτάγωνα χαρτοκιβώτια 1 m³ που έχουν μέσα τους πλαστική σακούλα, κυρίως για pellets. Το μεταλλικό ικρίωμα στηρίζει βυθιζόμενο λαιμό αναρρόφησης.

σταθμός αδειάσματος octabin

Προς το τελείωμα του Okta-Bin, με ειδικό μηχανισμό ανυψώνεται η σακούλα και επιτυγχάνεται το τέλειο άδειασμα με την αναρρόφηση.