Σιγαστήρες & Ηχομονωτικό Περίβλημα

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

σιγαστήρες

ηχομονωτικό περίβλημα

Video

Σιγαστήρες

Σιγαστήρες μήκους 1000 mm ή 2000 mm για να μειώσουν την στάθμη θορύβου κάτω από τα 75 dB(A), hoods αναρρόφησης, καμινάδες, προστατευτικά καπέλα βροχής.

σιγαστήρες

Ηχομονωτικό περίβλημα (Acoustic booth)

Τα ηχομονωτικά περιβλήματα παγιδεύουν τον ήχο και δεν τον αφήνουν να μεταδίδεται προς τα έξω. Συνήθως πρόκειται για γαλβανιζέ κουβούκλια με επικάλυψη στρώματος αφρολέξ με ηχομονωτικές κυψέλες. Στόχος είναι ο περιορισμός του θορύβου στα 75 dB(A) σε απόσταση 1 m μακρυά από το μηχάνημα. Πολλά βεντιλατέρ ξεπερνούν αυτά τα όρια κι έτσι κρίνεται απαραίτητη η  χρήση ηχομονωτικού περιβλήματος.

ηχομονωτικό περίβλημα