Σήτες για κόσκινα

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

σήτες για κόσκινα

Video

Ανταλλακτικές σήτες για κόσκινα

Διαθέτουμε σήτα τυλιγμένη σε τούλι αλλά και σήτα με το πλαίσιό της (καδραρισμένη).