Πλυντηρίδες Scrubbers

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές
Video

Πλυντηρίδες – Scrubbers

IDRODUST COMPACT “ID”

HYDRODYNAMIC WET SCRUBBER

Πλυντηρίδα Scrubber

Πλυντηρίδα Scrubber

Οι πλυντηρίδες χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές απόσμισης, δηλαδή απαγωγής οσμών (= λεπτά σωματίδια, που δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι). Ο Scrubber Idrodust είναι μία υδροδυναμική μηχανή που αφαιρεί σκόνη, ατμούς, αέρια με τη μέθοδο της ανάμειξής τους με νερό. Η ανάμειξη λαμβάνει χώρα σε έναν ειδικά διαμορφωμένο αγωγό, όπου ο μολυσμένος αέρας έχει φυγοκεντρισθεί από το βεντιλατέρ και επιτρέπει να παγιδευθούν μέσα στο νερό τα σωματίδια. Το νερό ανακυκλοφορεί χωρίς την βοήθεια αντλιών ή ψεκαστικών μπεκ και έτσι δεν υπάρχουν τμήματα που χρειάζονται συστηματική συντήρηση ή έλεγχο.

Ροή αέρα:

2500 – 12000 m3/h, Βεντιλατέρ: 4.0 – 11.0 kW