Περιστρεφόμενοι Αεροφράκτες

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

αεροφράκτες

αεροφράκτες

Video

Αεροφράκτες αερομεταφοράς BLOWING SEAL

αεροφράκτες

Οι αεροφράκτες αερομεταφοράς έχουν ενσωματωμένο μέρος του σωλήνα του δικτύου της αερομεταφοράς. Έτσι δεν χρειάζονται τον επιπλέον injector.

 

 

Αεροφράκτες air-lock ROTARY VALVES

αεροφράκτες

Οι περιστρεφόμενοι αεροφράκτες αποτελούνται από το σώμα και τον περιστρεφόμενο άξονα, ο οποίος έχει συνήθως 6 – 8 τσέπες. Βρίσκουν εφαρμογή σε θέσεις κάτω από σιλό. Σε συνδυασμό με ρυθμιστή στροφών (inverter) μπορούν να κάνουν και δοσομέτρηση.