Παρελκόμενα Σιλό

Τεχνικά Φυλλάδια

Φυλλάδιο_Παρελκόμενα Σιλό

Brochure__Silo Systems

Εφαρμογές
δονούμενος κώνος

δονούμενος κώνος

Video

Παρελκόμενα για Σιλό

Ό,τι εξοπλισμό χρειάζεται ένα σιλό.

Αισθητήρες Στάθμης

Είναι απαραίτητοι για την σωστή παρακολούθηση και αυτοματοποίηση της παραγωγής. Υπάρχουν αισθητήρες στάθμης min. – max. πολλών τύπων όπως απλής επαφής, με περιστρεφόμενη έλικα, με δονούμενο πιρούνι, με ηχητικό σήμα, με οπτικό σήμα, κλπ.

αισθητήρας προπέλλας
Επίσης υπάρχουν αισθητήρες αναλογικοί για συνεχές σήμα (π.χ. πιεσοηλεκτρικό συρματόσκοινο σε όλο το βάθος του σιλό)

 

Βαλβίδες Υπερπίεσης (Εκτόνωσης)

Στο επάνω μέρος των σιλό που τροφοδοτούνται με αερομεταφορά, χρειάζεται και μια βαλβίδα εκτόνωσης (υπερπίεσης) για προστασία των σιλό.

 

Φίλτρα για Σιλό

Τοποθετούνται στο επάνω μέρος των σιλό. Σε σιλό, τα οποία τροφοδοτούνται με αερομεταφορά ή με σιλοφόρο όχημα, χρειάζεται να υπάρχει φίλτρο στην οροφή τους.

Φίλτρο πάνω σε σιλό

Φίλτρο πάνω σε σιλό

 

Δονούμενοι κώνοι για σιλό

Στην έξοδο του σιλό τοποθετούνται μεταλλικοί κώνοι με έναν ή δύο δονητές για να διευκολύνεται το άδειασμα του σιλό για προϊόντα που ρέουν δύσκολα.
Πριν και μετά τον δονούμενο κώνο τοποθετείται εύκαμπτη μανσέτα.

δονούμενος κώνος

δονούμενος κώνος

Συρταρωτές Κόφτρες για Σιλό

Συρταρωτή γλώσσα, κινούμενη σε πλευρικούς σιδηρόδρομους. Απόλυτα στεγανό λόγω της ελαστιχής τσιμούχας από Perbunan.
Στην χειροκίνητη έκδοση με επιπλέον μικρότερη γλώσσα που σταθεροποιείται μηχανικά και σε ενδιάμεσες θέσεις.

συρταρωτή κόφτρα σιλό

συρταρωτή κόφτρα σιλό

Στην αυτόματη έκδοση με πνευματική μπουκάλα και 5/2 ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (solenoid) με δύο τερματικούς διακόπτες (proximity switches) ή με ηλεκτροκινητήρα.