Ορθογώνια κόσκινα δονητικά

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

Κόσκινο ορθογώνιο

ορθογώνια κόσκινα

ορθογώνια κόσκινα

ορθογώνια κόσκινα

ορθογώνια κόσκινα

ορθογώνια κόσκινα

Video

Κόσκινα δονητικά ορθογώνια

Τα ορθογώνια κόσκινα βρίσκουν εφαρμογή σε προϊόντα με μεγάλες κοκκομετρίες (50 mm – 2 mm), έχουν ένα κεντρικό σώμα υπό κλίση, το οποίο δονείται από έκκεντρους δονητές.

Καλύτερη απόδοση επιτυγχάνεται εάν το προϊόν απλωθεί κατά την εισαγωγή του με έναν δονούμενο τροφοδότη.

ορθογώνια κόσκινα

Για να μην στομώνουν οι σήτες μπορεί να αυτοκαθαριστεί το κόσκινο με θερμαινόμενες σήτες ή παλμικούς εντατήρες που τεντώνουν και αφήνουν την σήτα περιοδικά.