Μικροί Σπαστήρες

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

κόσκινο φυγοκεντρικό

κόσκινο φυγοκεντρικό

κόσκινο φυγοκεντρικό

Video

https://youtu.be/pfGPSn7O3g8?list=PLfv5OaD6qw7JVpXyskQPe2sfP4Wp2joIz

http://https://youtu.be/_uJuuSN8_k8?list=PLfv5OaD6qw7JVpXyskQPe2sfP4Wp2joIz

https://youtu.be/_uJuuSN8_k8?list=PLfv5OaD6qw7JVpXyskQPe2sfP4Wp2joIz

Μικροί σπαστήρες με 2 άξονες

Οι μικροί σπαστήρες χρησιμεύουν για το σπάσιμο συσσωματωμάτων σε χύδην προϊόντα. Ο σπαστήρας αυτός αποτελείται από δύο περιστρεφόμενους άξονες, που έχουν σειρά από μαχαίρια – ψαλίδια και το ένα μπαίνει μέσα στο άλλο.

Σπαστήρας με 2 άξονες

Σπαστήρας με 2 άξονες


Σπαστήρας με 2 άξονες

Σπαστήρας με 2 άξονες

Στην έξοδο του υπάρχει μεταλλικό πλέγμα (σχάρα), η οποία ορίζει την κοκκομετρία του τελικού (σπασμένου) προϊόντος. Ο σπαστήρας της φωτογραφίας σπάει ουρία σε κοκκομετρία κάτω των 4.0 mm.

Σπαστήρες Nibbler (Deagglomerator)

Σπαστήρας Nibbler

Σπαστήρας Nibbler

Ο σπαστήρας αυτός χρησιμεύει για το σπάσιμο συσσωματωμάτων σε χύδην προϊόντα. Αποτελείται από έναν αργόστροφο περιστρεφόμενο άξονα, που έχει 3 πτερύγια παράλληλα με τον άξονα και περιβάλλεται από κυλινδρικό μεταλλικό πλέγμα (σχάρα), η οποία ορίζει την κοκκομετρία του τελικού (σπασμένου) προϊόντος.