Μαγνήτες σταθεροί

Μαγνητικές σχάρες

Οι µαγνητικές σχάρες χρησιµοποιούνται για να διαχωρίζουν

μαγνήτες

σιδηρούχες προσµίξεις που περιέχονται σε κόκκους, σκόνες και υγρά. Τα πλέγµατα τοποθετούνται στο εσωτερικό σωλήνων ή χοανών. Είναι εύκολο στην εγκατάσταση και δεν χρειάζεται καµία ιδιαίτερη διαδικασία συντήρησης, µόνο ένα χειροκίνητο καθαρισµό από καιρό σε καιρό. Κατασκευάζονται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και υδατοστεγή σφράγιση, µε κυκλικό, τετράγωνο, παραλληλόγραµµο ή οποιοδήποτε άλλο σχήµα. Μαγνητικό πεδίο: – Στάνταρ µε σιδηρίτη (Fe) – Υψηλής απόδοσης µε νεοδύµιο (Nd)

Μαγνητικές ράβδοι

Η µαγνητική ράβδος κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ή ορειχάλκινο σωλήνα.

Χρησιµοποιείται στην επεξεργασία υλικών σε κόκκους, σκόνη, ξύλο, κλπ. και έχει µελετηθεί για να διαχωρίζει τις σιδηρούχες προσµίξεις που περιέχονται σε αυτά. Εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, όταν χρησιµοποιείται κυρίως στη βιοµηχανία τροφίµων. Μπορεί να στηριχτεί µέσω σπειρώµατος για βίδωµα. Η µόνη συντήρηση που ζητείται είναι µε χειροκίνητο καθαρισµό. Μαγνητικό πεδίο: – Στάνταρ µε σιδηρίτη (Fe) – Υψηλής απόδοσης µε νεοδύµιο (Nd)

 

Μαγνητικές μπάρες σε κουτί

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

• Μαγνητική δύναµη: 16.000 Gauss (σε κλειστό χώρο)

• Βάρος: 10 kg

• Αριθµός µαγνητικών ράβδων: No.5

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:

• Σε αφαιρούµενο κουτί

• Εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304

• Μόνιµες µαγνητική µπάρες, σε νεοδύµιο

• Γρήγορο κλείσιµο

• Χειροκίνητος καθαρισµός

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

• Για ξηρά υλικά σε σκόνη ή κόκκους

• Μετά από σπαστήρα

• Μετά από µεταφορική ταινία

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

• Υψηλή απόδοση

• Εύκολη εγκατάσταση

• Χωρίς συντήρηση

 

Μαγνητικές παγίδες ζιγκ-ζαγκ

Οι µαγνητικές παγίδες χρησιµοποιούνται για την αφαίρεση σιδηρούχων τµηµάτων από κοκκώδη υλικά, εγγυώντας έτσι την ποιότητα του προϊόντος καθώς και την διασφάλιση του κάθε µηχανήµατος. Οι µαγνητικές παγίδες είναι τοποθετηµένες στο εσωτερικό του σωλήνα και πάνω στις ανοιγόµενες θυρίδες. Τα σιδηρούχα µέρη έλκονται και συγκρατούνται επάνω στους πόλους του µόνιµου µαγνήτη. Μπορούν να αφαιρεθούν αφού διακοπεί η ροή του προϊόντος µε το άνοιγµα της πόρτας, οι µεγάλες διαστάσεις της οποίας επιτρέπουν τις χειροκίνητες εργασίες καθαρισµού. Οι µαγνητικές παγίδες είναι κατασκευασµένες εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα.

Μαγνητικές πλάκες

Οι µαγνητικές πλάκες χρησιµοποιούνται για τον διαχωρισµό των σιδηρούχων τµηµάτων. Όταν απαιτείται ένας πολύ υψηλός διαχωρισµός, µπορούν να συνδυαστούν µε ένα µαγνητικό κύλινδρο. Οι µαγνητικές πλάκες είναι ο απλούστερος και φθηνότερος εξοπλισµός για την προστασία εγκαταστάσεων θραύσης και άλεσης. Η µαγνητική πλάκα, η οποία προστατεύεται από ένα υδατοστεγές κάλυµµα από ανοξείδωτο χάλυβα, επιτρέπει την χρήση αυτών των πλακών σε οποιαδήποτε κατάσταση του περιβάλλοντος.