Λυόμενα σιλό σε modules

Εφαρμογές
Λυόμενα Σιλό

Λυόμενα Σιλό

Video

Λυόμενα Σιλό σε modules

Τα λυόμενα σιλό έρχονται στο χώρο σας αμοντάριστα, πακεταρισμένα σε έτοιμα γαλβανιζέ χαλυβδοελάσματα. Αποτελούν μία οικονομική λύση, αλλά για να στηθούν χρειάζεται μοντάρισμα (χωρίς συγκόλληση). Μπορούν να χωρέσουν μέσα από πόρτες και να στηθούν σε μέρη όπου ένα έτοιμο σιλό δεν θα χωρούσε να περάσει.

Λυόμενα Σιλό ελαφρού τύπου Agrosilos

Agrosilos

Agrosilos

Διαστάσεις (mm) Ύψος (m) Χωρητικότητα (t) Μήκος Πακέτου (loading meters) Ώρες Εγκατάστασης
1050 x 1050 1.20 – 4.72 0.08 – 2.21 0.50 1 – 4.5
1300 x 1300 1.20 – 5.72 0.18 – 4.56 0.81 1 – 5
1550 x 1550 1.55 – 5.07 0.33 – 5.38 0.93 1 – 6
2050 x 2050 1.56 – 5.58 0.79 – 10.09 1.00 1.5 – 8.5
2550 x 2550 1.86 – 7.60 1.59 – 22.41 1.60 – 2.65 2.5 – 12.5
3000 x 3000 2.06 – 7.90 2.64 – 32.13 2.10 – 3.15 2.5 – 13.5

 

Λυόμενα Σιλό βαρέου τύπου Modular Silos

Modular Silo

Modular Silo

Διαστάσεις (mm) Ύψος (m)
Χωρητικότητα (t) Μήκος Πακέτου (loading meters) Ώρες Εγκατάστασης
1050 x 1050 1.27 – 5.04 0.09 – 2.21 0.50 1 – 5
1300 x 1300 1.39 – 6.04 0.18 – 4.45 0.81 1 – 5.5
1550 x 1550 1.57 – 5.34 0.33 – 5.36 0.74 1 – 6.5
2050 x 2050 1.80-10.88 0.79 – 26.67 1.00 2.5 – 10
2550 x 2550 2,06-12,02 1,59 – 45,68 1,60 – 2,65 3,5 – 14,5
3000 x 3000 2,06-13,03 2,64 – 59,57 2,10 – 3,15 3,5 – 23