Κόσκινα για σιτηρά

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

 

Video

Κόσκινα για σιτηρά

 

Για τα σιτηρά έχουν σχεδιαστεί ειδικού τύπου κόσκινα, για μεγάλες αποδόσεις και σχετικά χαμηλό κοστολόγιο.