Κυκλικά κόσκινα παλινδρομικά

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

παλινδρομικά κόσκινα

παλινδρομικά κόσκινα

Video

Κόσκινα παλινδρομικά κυκλικά

Τα παλινδρομικά κόσκινα βρίσκουν εφαρμογή σε προϊόντα με ψιλές κοκκομετρίες από 4 mm – 0.1 mm, βρίσκονται σε οριζόντια θέση, και διαγράφουν κίνηση «χούλα-χουπ» ή σαν την «χανούμισσα» με ένα μοτέρ και ένα σύστημα με έκκεντρα αντίβαρα, που ρυθμίζεται ανάλογα με την κίνηση που χρειάζεται το συγκεκριμένο προϊόν.

Ο αυτοκαθαρισμός γίνεται με ελαστικά μπαλάκια, με περιστρεφόμενες βούρτσες ή με σύστημα υπερήχων (Ultrasonic).

 

παλινδρομικά κόσκινα

‘Οσο λεπτότερη η κοκκομετρία τόσο πέφτει και η απόδοση του κοσκίνου, πχ. για διαχωρισμό προϊόντος στα 100 μm με κόσκινο διαμέτρου Φ2000mm η απόδοση ίσως δεν θα ξεπερνάει τα 1000 kg/h.