Κυκλικά κόσκινα δονητικά

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

κυκλικά κόσκινα

κυκλικά κόσκινα

κυκλικά κόσκινα

κυκλικά κόσκινα

Video

Κόσκινα κυκλικά δονητικά

Τα κυκλικά κόσκινα βρίσκουν εφαρμογή σε υλικά με κοκκομετρίες από 10 mm – 0.5 mm, βρίσκονται σε οριζόντια θέση και συνήθως έχουν 2 έκκεντρους δονητές σε αντιδιαμετρικά σημεία. Ο αυτοκαθαρισμός γίνεται με ελαστικά μπαλάκια, που χτυπούν την σήτα σε τυχαίες θέσεις από κάτω.

κυκλικά κόσκινα