Κοχλίες χωρίς Άξονα

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

 

 

Video

Κοχλίες χωρίς άξονα

Οι μεταλλικοί κοχλίες χωρίς άξονα είναι ένα άλλο είδος κοχλία όπου σε σκάφη  περιστρέφεται χαμηλόστροφα μεταλλικός έλικας δίχως άξονα.

κοχλίας χωρίς άξονα