Καδοζυγοί

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

μεταφορικοί κοχλίες

Video

Καδοζυγός

ΖΥΓΙΣΗ ΣΕ ΚΑΔΟΖΥΓΟ (LOSS-IN-WEIGHT)

Όταν ο αναμείκτης είναι Batch (ασυνεχής) τότε πρέπει και η δοσομετρημένη ποσότητα προς ανάμειξη να συγκεντρωθεί σε καδοζυγό Batch.

Καδοζυγός

Καδοζυγός ονομάζεται ένας κάδος (χωνί) με κόφτρα στην έξοδο, που στηρίζεται πάνω σε δυναμοκυψέλες (load cells) συνδεδεμένες με έναν ενδείκτη βάρους.

Ανάλογα την συνταγή μπορεί το κάθε ένα συστατικό να έχει το δικό του καδοζυγό ή όλα τα συστατικά να ζυγίζονται σε έναν καδοζυγό διαδοχικά (αθροιστικά)