Ιμάντες για ταινίες

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές
μεταφορικές ταινίες

μεταφορικές ταινίες

Video

Ιμάντες για ταινίες

 

Υπάρχουν διαφορετικού τύπου ιμάντες για ταινίες: ιμάντας λείος από PVC, ιμάντας ελαστικός σαγρέ, ιμάντας με τακούνι χυτό, ιμάντας με τακούνι κολλητό, ιμάντας διάτρητος, κλπ. Ανάλογα την εφαρμογή, το προϊόν που θέλουμε να μεταφέρουμε και κυρίως την κλίση της μεταφορικής ταινίας, μπορούμε να επιλέξουμε τον κατάλληλο ιμάντα.