Εκσακιστικά

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές
εκσακιστικά χωνιά

εκσακιστικά χωνιά

 

Σταθμός εκσάκισης

Σταθμός εκσάκισης

Video

Εκσακιστικά  /  Bag tipping stations

Με τον όρο εκσακιστικά προσδιορίζονται οι σταθμοί αδειάσματος σάκων (10 kg, 25 kg ή 50 kg), αλλιώς Bag Tipping Stations. εκσακιστικά χωνιάΣε χωνί με καπάκι αδειάζει ο χειριστής τα σακιά. Το ύψος του γείσου, που ο χειριστής ακουμπάει το σακί, πρέπει να είναι κοντά στα 80 cm. Συνήθως ο χειριστής, αφού στερεώσει προσωρινά το σακί, ανοίγει με την φαλτσέτα του μία σχισμή στο σακί έτσι ώστε να αρχίζει να αδειάζει το προϊόν μέσα στο χωνί.
Υπάρχει λαιμός αναρρόφησης για να οδηγείται η σκόνη που δημιουργείται σε φίλτρο. Επίσης μπορεί να υπάρχουν πλαστικές περσίδες, οι οποίες θα αποτρέπουν την σκόνη να εξέλθει. Χρήσιμο είναι να υπάρχει αισθητήρας στάθμης min., ο οποίος να ειδοποιεί όταν το χωνί αδειάσει. Στο κάτω μέρος του εκσακιστικού χωνιού μπορεί να τοποθετηθεί π.χ. κοχλίας, αεροφράκτης, σύστημα αερομεταφοράς, κλπ. Χρήσιμο είναι να υπάρχει σχάρα προστασίας, ώστε να μην πέσει κάποιο ξένο σώμα μέσα στον σταθμό εκσάκισης.