Βραχίονες Αναρρόφησης

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

βραχίονες αναρρόφησης

βραχίονες αναρρόφησης

βραχίονες αναρρόφησης

Video

Βραχίονες αναρρόφησης

Με τους αρθρωτούς βραχίονες αναρρόφησης μπορούμε να προσαρμόσουμε την αναρρόφηση πολύ κοντά στο σημείο που παράγεται η σκόνη και αργότερα να την μετακινήσουμε σε άλλη θέση.

βραχίονες αναρρόφησης

Υπάρχουν βραχίονες αναρρόφησης με μία άρθρωση, με δύο ή με τρεις αρθρώσεις. Στο στόμιο αναρρόφησης υπάρχει ρυθμιστική κόφτρα.