Βιομηχανικές Εφαρμογές

Βιομηχανικές Εφαρμογές

 

Μηχανήματα και συστήματα για την βιομηχανία.

Παραλαβή – Αποθήκευση – Μεταφορά – Δοσομέτρηση – Ζύγιση – Ανάμειξη – Κοσκίνισμα – Διαχωρισμός – Σπάσιμο – Ξήρανση χύδην πρώτων υλών

Σταθμοί εκσάκισης – Σταθμοί αδειάσματος Big-Bags – Μεταφορικοί κοχλίες – Μεταφορικές ταινίες – Αναβατώρια με κουβαδάκια – Αλυσομεταφορείς – Συστήματα αερομεταφοράς – Σιλό – Χωνιά – Δεξαμενές – Συστήματα ζύγισης – Καδοζυγοί – Δοσομετρικά – Ταινιοζυγοί – Αναμείκτες συνεχείς – Αναμείκτες Batch – Κόσκινα δονητικά – Κόσκινα περιστροφικά – Αεροφράκτες – Βαλβίδες – Διακλαδωτήρες – Σπαστήρες Shredders – Σπαστήρες τυμπάνου  – Σφυρόμυλοι – Κυλινδρόμυλοι – Βεντιλατέρ – Κυκλώνια – Δίκτυα σωληνώσεων με χειλάκι – Μαγνήτες – Ανιχνευτές μετάλλων – Δονούμενοι κώνοι – Αισθητήρες στάθμης – Συστήματα αποκονίωσης – Σακόφιλτρα – Φίλτρα Cartridge – Συστήματα  απόσμισης – Φίλτρα ενεργού άνθρακα – Πλυντηρίδες

 

##  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   ##