Βαλβίδες Valves

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές
Video

Εμφραγματικές βαλβίδες / Pinch Valves

εμφραγματικές βαλβίδες

εμφραγματικές βαλβίδες

Τα pinch valves χρησιμοποιούνται σε ψαλίδια αερομεταφοράς και γενικά σε εφαρμογές φραγμού δικτύου αέρα, όπως σε συσκευαστική μηχανή βαλβίδας.

Βαλβίδες αντεπιστροφής  / Non-return-valve

αντεπίστροφα

αντεπίστροφα

Τα αντεπίστροφα ή βαλβίδες αντεπιστροφής επιτρέπουν την ροή του προϊόντος (ή του αέρα) από την μία κατεύθυνση και όχι από την άλλη.

 

Βαλβίδες Υπερπίεσης-Υποπίεσης / Over pressure valves

Στο επάνω μέρος των σιλό που τροφοδοτούνται με αερομεταφορά, χρειάζεται και μια βαλβίδα εκτόνωσης (υπερπίεσης) για προστασία των σιλό.

βαλβίδες υπερπίεσης

βαλβίδες υπερπίεσης