Αυτοματισμοί Ζύγισης

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

αυτοματισμοί ζύγισης

αυτοματισμοί ζύγισης

αυτοματισμοί ζύγισης

Video

Αυτοματισμοί ζύγισης

Σε μία μονάδα αυτόματης δοσομέτρησης και ζύγισης εφαρμόζονται αυτοματισμοί ζύγισης. Αποτελούνται από τυποποιημένα συστήματα με μετρητές βάρους με ενσωματωμένο PLC, που ελέγχει και τους π.χ. 4 δοσομετρικούς κοχλίες, αποθηκεύει και εκτελεί συνταγές, καταγράφει και ονομάζει την κάθε παρτίδα (Batch). Έτσι η παραγωγή αυξάνεται και η εύκολη ανιχνευσιμότητα διασφαλίζει την ποιότητα της σωστής δοσομέτρησης.