Ανιχνευτές μετάλλων

Εφαρμογές
ανιχνευτές μετάλλων

ανιχνευτές μετάλλων

Video

Ανιχνευτής μετάλλων

Ο διαχωριστής µετάλλων RAPID Vario-FS χρησιµοποιείται για να επιθεωρήσει χύδην προϊόντα σε ελεύθερη ροή. Ανιχνεύει όλα τα µαγνητικά και µη µαγνητικά µέταλλα (χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας, αλουµίνιο) – ακόµη και όταν περικλείονται στο προϊόν. Τα µεταλλικά αντικείµενα απορρίπτονται µέσω της “Quick Flap” µονάδας απόρριψης. Ο RAPID Vario-FS χρησιµοποιείται κυρίως στις βιοµηχανίες µε εφαρµογές χαµηλής υγιεινής.