Αναμείκτες τυμπάνου

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

 

Video

Αναμείκτες περιστροφικοί – Drum mixers

Οι περιστροφικοί αναμείκτες ή αλλιώς αναμείκτες τυμπάνου ή αναμείκτες αρωματισμού αποτελούνται από ένα οριζόντια περιστρεφόμενο τύμπανο και μέσα έχουν κάποια φτερά. Εφαρμόζονται σε πολύ ευαίσθητα προϊόντα και κυρίως όταν πρόκειται να προστεθεί κάποιο υγρό ή άρωμα σε μορφή ψεκασμού.