Αναμείκτες συνεχείς

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

αναμείκτες συνεχείς

Video

 Αναμείκτες συνεχείς – Continuous mixers

Στους συνεχείς αναμείκτες (ή αναμείκτες συνεχούς ροής) η σταθερή (και αλάνθαστη) τροφοδοσία με την  συνταγή έχει τον πρώτο λόγο, αφού η συνεχής παραγωγή δύσκολα αντιλαμβάνεται  έγκαιρα κάποιο σφάλμα.

Ο χρόνος παραμονής στον αναμείκτη είναι πολύ  συντομότερος.

αναμείκτες συνεχείς

Ακόμα και ένας κοχλίας θα μπορούσε να ανακατέψει υλικά με την ίδια  αρχή λειτουργίας.

Εδώ υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις και συνήθως η ακρίβεια της συνταγής  περνά σε δεύτερη μοίρα.