Αναμείκτες σκάφης – ribbon mixers

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

αναμείκτες σκάφης

ω

Video

Αναμείκτες σκάφης – Ribbon Mixers

Οι αναμείκτες σκάφης είναι ασυνεχείς αναμείκτες, που αποτελούνται από μία σκάφη και έναν περιστρεφόμενο άξονα με μαχαίρια κυκλικά ημιτονοειδή. Συνήθως τα μαχαίρια αυτά έχουν έναν εξωτερικό μεγάλο κύκλο και έναν εσωτερικό μικρό κύκλο. Οι δύο κύκλοι έχουν αντίθετες φορές γι΄ αυτό και τα μαχαίρια αυτά ονομάζονται μαχαίρια αντικρουόμενου ρεύματος.

Συνήθως οι αναμείκτες batch συγκεκριμένης χωρητικότητας, αναμιγνύουν κάθε φορά την συγκεκριμένη παρτίδα πχ. 1000 kg στον συγκεκριμένο χρόνο ανάμειξης, πχ. 3 min.

Πάντα στους ribbon mixers μετά την ανάμειξη μένει ένα μέρος του μείγματος μέσα στον αναμείκτη, επειδή τα μαχαίρια δεν “ξύνουν” την σκάφη και επειδή η σκάφη δεν έχει κλίση- είναι εντελώς οριζόντια.

Υπάρχουν οι νεκροί χρόνοι γεμίσματος και αδειάσματος.

Η έξοδος βρίσκεται στο κέντρο του αναμείκτη. Μπορεί να είναι μία συρταρωτή κόφτρα ή κόφτρα πεταλούδας. Για να αδειάσει το mixer πρέπει η κόφτρα να είναι ανοικτή και τα μαχαίρια ανάδευσης να περιστρέφονται.

Είναι σημαντικό να γίνεται σωστή διαστασιολόγηση του μοτέρ. Ο αναμείκτης θα πρέπει να μπορεί να ξεκινήσει γεμάτος με πλήρες φορτίο.

 

αναμείκτες batch

Στο κάτω μέρος του αναμείκτη υπάρχει πόρτα αδειάσματος, συνήθως κινούμενη με πνευματική μπουκάλα. Η στεγανότητα της εξόδου και το γρήγορο και κατά 100% άδειασμα του αναμεικτή είναι θέματα που πρέπει να προσεχτούν.

Επίσης ο χρόνος ανάμειξης και ο βαθμός ομοιογένειας του μείγματος σχετίζονται με το κόστος και την ποιότητα του κάθε αναμείκτη.

Για να αυξηθεί η απόδοση της γραμμής ανάμειξης, χρήσιμο είναι να τοποθετηθεί προχωνί και μεταχωνί ίσης χωρητικότητας πριν και μετά τον αναμείκτη.