Αναμείκτες κωνικοί

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

 

Video

Αναμείκτες κωνικοί – Conical mixers

Οι κωνικοί αναμίκτες έχουν σχήμα κώνου και μέσα τους υπάρχει κοχλίας υπό κλίση, ο οποίος εκτός από την περιστροφή του, περιστρέφεται και ως προς τον κατακόρυφο άξονα του αναμείκτη. Ο συνδυασμός αυτών των δύο κινήσεων επιτυγχάνει μία ανάμειξη πολύ υψηλής ομοιογένειας. Ο Γερμανικός οίκος NAUTA κατασκεύασε πρώτος αυτόν τον αναμείκτη – χαρμανιέρα, για αυτό και είναι γνωστός ως NAUTA MIXER.