Αλυσομεταφορείς Redler

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

 

αλυσομεταφορείς

αλυσομεταφορείς

αλυσομεταφορείς

Video

Αλυσομεταφορείς REDLER

Οι αλυσομεταφορείς βρίσκουν εφαρμογή σε οριζόντια μεταφορά και ανύψωση μέχρι 25°. Μέσα σε ορθογώνιο μεταλλικό κουτί περιστρέφεται αλυσίδα με οριζόντια μαχαίρια-λάμες, που οδηγούν το προϊόν προς τα εμπρός.

αλυσομεταφορείς

αλυσομεταφορείς