Αερομεταφορά με venturi

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

αερομεταφορά με venturi

αερομεταφορά με venturi

αερομεταφορά με venturi

Video

Αερομεταφορά με venturi

Η αερομεταφορά με venturi είναι μία προωθητική αερομεταφορά, η οποία αναρροφά αέρα και προωθεί το προϊόν, χωρίς όμως το προϊόν να πρέπει να εισέλθει μέσα στον blower.