Αερομεταφορά με blower

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

       

Video

Αερομεταφορά με Blower

Στην αερομεταφορά με blower το χύδην προϊόν αδειάζεται σε περιστρεφόμενο – με συγκεκριμένες στροφές – αεροφράκτη, ο οποίος δοσομετρεί την ποσότητα που δίνεται στο δίκτυο.

Ένα δυνατό βεντιλατέρ (blower) διοχετεύει αέρα χαμηλής πίεσης (π.χ. 0.4 bar) που σπρώχνει το προϊόν μπροστά.

Η φόρτιση του συστήματος (αναλογία kg μεταφερόμενου προϊόντος προς kg αέρα) είναι μικρή (πχ. 3/1), γι’ αυτό και ονομάζεται dilute phase pneumatical conveying.

Μέσα στον σωλήνα το προϊόν συνταξιδεύει με τον αέρα, απομειγνύεται και ενδεχομένως θριμματίζεται. Ιδανικό σύστημα για μεσαίες αποδόσεις
(5 ton/h) και μεσαίες αποστάσεις (40 m).

αερομεταφορά με blower
Υπάρχουν επίσης διάφοροι τύποι από αεροφράκτες, ανάλογα την δοσομέτρηση του προιόντος.