Αερομεταφορά με πιεστικό δοχείο

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

Video

Αερομεταφορά με πιεστικό δοχείο

Η αερομεταφορά με πιεστικό δοχείο ή αερομεταφορά dense phase μεταφέρει πολύ μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντος από τα υπόλοιπα είδη αερομεταφοράς.
Το χύδην προϊόν αδειάζεται σε πιεστικό δοχείο (πχ. 300 lt), στο οποίο διοχετεύεται πεπιεσμένος αέρας από αεροσυμπιεστή (πχ. στα 2.5 – 3.0 bar).

Η αερομεταφορά είναι ασυνεχής, αφού μόλις μεταφερθεί η μία παρτίδα προϊόντος, ακολουθεί ο νεκρός χρόνος για να ξαναγεμίσει το πιεστικό δοχείο.

Η φόρτιση του συστήματος (αναλογία kg μεταφερόμενου προϊόντος προς kg αέρα) είναι μεγάλη (πχ. 40/1), γι’ αυτό και ονομάζεται dense phase pneumatical conveying.

Αερομεταφορά με Πιεστικό Δοχείο

Αερομεταφορά με Πιεστικό Δοχείο

Μέσα στον σωλήνα το προϊόν μεταφέρεται σε συμπυκνωμένες «μπουκιές», που περιορίζουν την φθορά του.
Ιδανικό σύστημα για μεγάλες αποδόσεις (50 ton/h) και μεγάλες αποστάσεις (200 m). Χρειάζεται αεροσυμπιεστής.