Αεροδιαχωριστές βαρέου τύπου

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

Video

Αεροδιαχωριστές βαρέου τύπου

Οι αεροδιαχωριστές βαρέου τύπου βρίσκουν εφαρμογή στη βιομηχανία δομικών υλικών και ορυκτών. Με την μέθοδο του σβουρίσματος, τα βαριά σωματίδια φυγοκεντρίζονται στα πλάγια, ενώ τα ελαφριά σωματίδια διαχωρίζονται και αναρροφούνται από επάνω. Σε  συνδυασμό με κυκλόνια, αεροφράκτες και σακόφιλτρα, οι αεροδιαχωριστές βαρέου τύπου επιτυγχάνουν διαχωρισμό κάτω από 100μm – εκεί όπου τα δονητικά κόσκινα αδυνατούν.